Biznes

Obecnie wiedza i metody psychologiczne, w tym narzędzia psychoterapii wykorzystywane są na tak szeroką skalę w różnych dziedzinach, że trudno byłoby wyobrazić sobie bez nich biznes. Nie mają szansy bytu bez psychologii takie dziedziny, jak zarządzanie, sprzedaż, reklama, public relations, rekrutacja, sport zarówno w fazie treningu, jak i podczas zawodów, polityka - negocjacje i mediacje, kreowanie wizerunku organizacji i jednostek, szkolenie w zawodach wysokiego ryzyka, jak wojsko, policja, ratownictwo, również media, które komentując różne zdarzenia i zjawiska społeczne coraz chętniej korzystają z opinii psychologów. Także sama psychoterapia osiągnęła większą autonomię w stosunku do psychiatrii, a ilość niezależnie działających ośrodków psychoterapeutycznych - najczęściej prywatnych - rośnie nieustannie.