Czym jest psychologia?

- Koncepcja Behawioryzmu polegająca na teorii, że nie ma życia nieświadomego są tylko zachowania, a człowiek jest reaktywny. Celem behawioryzmu było badanie reakcji. Ważny jest konkret – manipulacja człowieka np. prezentami, karą. Stosowanie wzmocnień pozytywnych i negatywnych w celu odepchnięcia lub zachęcenia człowieka. Behawioryzm zajmuje się reakcjami na bodźce.

– Psychologia poznawcza mówi, że człowiek jest istotą przetwarzającą informacje i tworzy z nich nowe wnioski; posiada tym zdolność wybierania informacji.

- Psychologia humanistyczna, czyli wychowanie bez stresowe, jest to założenie, że człowiek z góry jest dobry; wywyższanie człowieka.

- Psychologia egzystencjalna polega na tym, że człowiek poszukuje sensu życia, dąży do czegoś; wiara jest tu prawdą a sens jest myślą przewodnią.

Ogólna koncepcja jest taka, że psychologia zajmuje się zachowaniami, a psycholog zajmuje się zachowaniem człowieka w aspekcie wykonywania zawodu, kobiecości, męskości, społeczeństwa, w którym się znajduje i wszystkiego, co ma bezpośredni lub pośredni wpływ na zachowanie.

Ĺźycia

człowieka