Archiwum kategorii: psychologia

Działy psychologii

Psychologia ogólna zajmuje się podstawowymi elementami życia codziennego - psychicznego. Zajmuje się również zjawiskami psychicznymi:

a) ich rodzajami i klasyfikacją,

b) strukturą,

c) wzajemnymi relacjami aktów psychicznych w granicach stanów, od których zależy tzw. normalny przebieg czynności ludzkich,

d) odchyleniami od normy,

e) możliwościami zapobiegania owym odchyleniom i ich przezwyciężania.