Archiwum kategorii: wiecej-wiedzy

Działy psychologii

Psychologia fizjologiczna bada biologiczne mechanizmy, zachowania, wrażenia, spostrzeżenia, myślenie - wola, uwaga, pamięć.

Psychologia rozwojowa bada czynniki, etapy i prawidłowości rozwoju psychicznego od niemowlęctwa do starości, dziś od poczęcia do starości. Np.: przyczynę skłonności homoseksualnych możemy odnaleźć w 2-3 miesiącu płodu przez zaburzenia w trakcie ciąży- choroby zakaźne.

Psychologia osobowości zajmuje się strukturami psychicznymi człowieka, które tworzą się w trakcie rozwoju pod wpływem działania środowiska np. sposób myślenia, motywacja, postrzeganie siebie i środowiska, charakter, temperament.

Psychologia kliniczna zajmuje się psychicznym zachowaniem człowieka w aspekcie zaburzeń: psychoza, depresja - zaburzenia psychiczne - stresy, lęki, traumy: zdrada, śmierć, wypadek - nagle; niepokoje.