Działy psychologii

Psychologia społeczna zajmuje się wpływem, jaki wywierają ludzie na poglądy i zachowania innych ludzi.

Psychologia pracy analizuje przebieg działalności zawodowej człowieka, jego relacji w stosunku do innych pracowników, do maszyn, środków produkcji.

Psychologia rehabilitacji - rewalidacyjnej; celem jej jest powrót osoby niepełnosprawnej do równowagi psychicznej.

Psychologia religii bada zjawiska psychiczne występujące w życiu religijnym człowieka, nie bada przedmiotu religii, zajmuje się przedmiotem np.: dorosłości religijnej.

Psychologia sądowa zajmuje się procesami psychicznymi osób odosobnionych, podczas rozpraw sądowych, stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania czynów karalnych. Oprócz tych działów psychologii istnieją jeszcze: parapsychologia: telepatia, telekineza, hipnoza; psychologia sportu; marketingu; lotnictwa; fizjoterapii. Wszystkie dziedziny psychologii są ściśle ze sobą powiązane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.