Metoda doświadczalna

Jako nauka, psychologia zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych człowieka, jego świadomością, stanami emocjonalnymi, procesami związanymi z poznaniem, rolą zmysłów, doświadczeniem wewnętrznym, wyobrażeniami oraz regulatorami stosunków człowieka z otoczeniem i zasadami ich funkcjonowania. Termin psychologia pochodzi z greckiego psyche, czyli dusza i logos, czyli myśl, słowo, rozumowanie, tłumaczone dosłownie oznacza ‘naukę o duszy”. Psychologia należy do nauk empirycznych, jednocześnie czerpiących wiedzę z innych działów, jak socjologia, antropologia, fizjologia, czy biologia. W naukach psychologicznych opieramy się głównie o prawdopodobieństwo, ale również stawia diagnozy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.