Biznes

Psychologia zarządzania

Psychologia zarządzania stanowi część psychologii biznesu, w równym stopniu co ona opiera się na różnorakich technikach manipulowania ludźmi. Ich tajniki do perfekcji opanowali menadżerowie, kierownicy i dyrektorzy przedsiębiorstw - wszyscy ci, których praca polega na kontrolowaniu pracy innych. Mówi o nich teoria motywacji i zarządzania personelem. Umożliwiają zmianę zachowań podwładnych w zależności od potrzeb przełożonego. W sumie, w tym momencie szkodliwość manipulacji jest niewielka, bo skoro i tak musimy zachowywać się jak szef rozkaże, to, co za różnica? Nie ma dla nas znaczenia, jakie techniki czy metody zarządzania wobec nas zastosuje. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, z czego jednak najczęściej sprawy sobie nie zdajemy, a mianowicie, że w miejscu pracy również się nami manipuluje. Najczęściej sposoby zarządzania oparte są o metodę kija i marchewki, czyli stosowanie systemu nagród i kar oraz na piramidzie potrzeb Maslowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.